علیرضا دبیر مزدور و همکار جنایتکاران رژیم ـ (و فیلم صحبت‌های او در آغوش علی رضوانی بازجو‌ خبرنگار معروف)
شکنجه‌گر و جنایتکار رژیم اسلامی در زندان قزل‌حصار درگذشت ـ (داود رحمانی معروف به حاج داود)
زخمی شدن ۵ جوان کولبر فقیر در نقاط مرزی مریوان / مرگ بر جمهوری اسلامی
ده‌ها تشکل کارگری در جهان از کارگران اعتصابی نفت ایران حمایت کردند / زنده باد اعتصابات عمومی کارگران
محسنی‌‌ اژه‌ای؛‌ «چماق‌»داری که همیشه نفر اول بوده است / آخوند جنایتکار و قاتل
کودک آزاری در اسلام ـ (مستند)
انعکاسات رسانه‌‌های بین المللی از اعتراضات مردم ایران نسبت به قرارداد۲۵ ساله ایران و چین / ترکمانچای چینی ایران فروشی نیست
گفت‌وگو با نظامی سابق ایران «مهرداد آبدار باشی»، که جمهوری اسلامی قصد داشت او را در ترکیه برباید / عملیات ربودن من «نمایش قدرت» بود

برچسب: ایران فروشی نیست

اعتراض در کرمانشاه به امضای قرارداد ننگین ۲۵ ساله ایران و چین / ترکمان چین / ایران فروشی نیست

اعتراض در کرمانشاه به امضای قرارداد ننگین ۲۵ ساله ایران و چین / ترکمان چین / ایران فروشی نیست

  https://khabar1.com/1400/01/11/%d8%a7%d9%86%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9/ https://khabar1.com/1400/01/10/%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3/ https://www.youtube.com/watch?v=GMIzNeGOCXI

انعکاسات رسانه‌‌های بین المللی از اعتراضات مردم ایران نسبت به قرارداد۲۵ ساله ایران و چین / ترکمانچای چینی ایران فروشی نیست

فیلم کوتاه، فاطمه سپهری خطاب به خامنه ای در مشهد:آقای خامنه ای تو ایران را میان چین و روسیه تقسیم نمودی/ ایران فروشی نیست

فاطمه سپهری روز سه شنبه به مقابل زندان وکیل آباد مشهد رفت و با در دست داشتن پلاکاردی که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد نوشته شده بود خواستار آزادی ...

Page 1 of 2 1 2