حقوق بشر

قزاقستان مجازات اعدام را که پیش‌تر در این کشور به حال تعلیق درآمده بود، به صورت کامل لغو کرد
Page 1 of 3 1 2 3