سه شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

گلرخ ایراي

وضعیت وخیم زندانی سیاسی گلرخ ایرای پس از اعتصاب غذا / جمهوری اسلامی مسئول مستقیم وضعیت جانی وخیم گلرخ است!

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی پس از ۶۰ روز اعتصاب غذا به در وضعیت وخیمی بسر برده و به یک بیمارستان نا معلومی انتقال داده شده است! جمهوری اسلامی مسئول مستقیم وضعیت جانی وخیم گلرخ است! گلرخ ایرایی از ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ...

وخامت حال گلرخ ایرایی فعال مدنی و حقوق بشر پس از دو هفته اعتصاب غذا

به گزارش حصار نیوز، وی که پس از “انتقال غیر قانونی” خود وهمبندش آتنا دائمی، به همراه وی دست به اعتصاب غدا زده بود، بعد از آن که به خواسته شان توجهی نشد دست به اعتصاب غذای خشک زد. این عمل ...

ضرب و شتم و تبعید آتنا دائمی و گلرخ ایرایی؛ آغاز اعتصاب غذای اعتراضی آرش صادقی

آرش صادقی فعال حقوق بشر محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در پی تبعید توام با ضرب و شتم همسرش گلرخ ایرایی به همراه آتنا دائمی، دیگر کنشگران مدنی، از امروز شنبه، دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است. این ...

گلرخ ایرایی (زندانی سیاسی اوین): برماست که این بساط ظلم و تزویر را برچینیم

گلرخ ابراهیمی ایرایی، کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین در پی حوادث اخیر در ایران نامه ای سرگشاده نوشته است. خانم ایرایی در این نامه می نویسد “بساط عیش و سجاده سالوسی شان بر چیده خواهد شد اگر ...