سه شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

نه روسری نه تو سری

از فیسبوک نوشین زرگری: «دختری در انقلاب»

عکس این دختر را که دیروز در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب، روسری اش را برداشت، بارها نگاه کردم، در پوشش ساده و محکم اش دقت کردم، در خونسردی عمیقش دقیق شدم، در جوانی بی بدیلش غرق شدم. ...

ویدیو: کمپین چهارشنبه های بدون حجاب اجباری زنان – هر چهارشنبه زن و مرد شهر را سفید و پر از صلح و دوستی میکنیم

https://www.youtube.com/watch?v=fciUOPoKmP0