شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

نهضت مقاومت ملی ایران

بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت چهلمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

از بیست‌ودوّم بهمن‌ماه ۱۳۵۷ چهل سال می‌گذرد؛ روزی که با تسخیر نخست‌وزیری به دست پِیروان خمینی و سقوط دولت ملّی دکتر شاپور بختیار دوران شوم جمهوری اسلامی یعنی حاکمیتِ مطلق شریعتمداران آغاز شد. دورانی بی‌سابقه در تاریخ پرفرازونشیب اجتماعی و ...

نهضت مقاومت ملی ایران: جلسه ای در بزرگداشت چهلمین سالگرد تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار ـ (یکشنبه سوم  فوریه ۲۰۱۹)

نهضت مقاومت ملی ایران و سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا  در بزرگداشت چهلمین سالگرد تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار جلسه‌ای در شهر کلن برگذار می کنند در این جلسه شماری از شخصیت های آزادیخواه ملی شرکت و سخنرانی خواهندکرد. در دیماه ۱۳۵۷، ...

نهضت مقاومت ملی ایران: به مناسبت چهلمین سال  تشکیل دولت ملی شاپور بختیار جلسه‌ای در شهر کلن برگذار می کنند

به مناسبت چهلمین سال  تشکیل دولت ملی شاپور بختیار  نهضت مقاومت ملی ایران  و سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا در بزرگداشت چهلمین سال تشکیل دولت ملی شاپور بختیار جلسه‌ای در شهر کلن برگذار می کنند در این جلسه شماری از شخصیت ...

به یاد مهندس حمید ذوالنور رئیس فقید شورای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عالی نهضت مقاومت ملی ایران

یک‌سال از درگذشت حمید ذوالنور که سالها ریاست شورای‌عالی نهضت مقاومت ملی ایران را بر عهده داشت سپری شد و در این مدت فِقدان جبران‌ناپذیر وی برای یاران سازمانی و ملی و دوستان وفادار او محسوس بوده است؛ و اکنون ...