سه شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

مهدی فلاحتی

ویدیو: ریشه های اعتراض سراسری علیه نظام را بهتر بشناسیم + خمینی بترسید از مردم…

ویدیو: ریشه های اعتراض سراسری علیه نظام را بهتر بشناسیم + خمینی بترسید از مردم...

ویدیو مستند و مهم: دروغ های رژیم، داعش در تهران، راز زن فیلمبردار، ترور در تهران و موشک پرانی…

https://www.youtube.com/watch?v=dFb1MLUb5tk

مهدی فلاحتی: در مقابله با نظامهای فاشیستی

نظام های فاشیستی، چند ویژگی مشترک دارند: ۱- رهبری یگانه و بیشتر، کاریزماتیک. ۲- بسیج توده یی و تکیه به سرکوب معترضان و روشنفکران توسط دستجات مسلح ۳- مردمِ تحتِ حکومت خود را ملت برتر در میان همه ی ملل ...