دوشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

مراد شیخی

برای براندازی جمهوری اسلامی و آزادی ایران بی تفاوت نباشیم، مسئولیت بپذیریم / مراد شیخی

حدودا چهار دهه است که جمهوری اسلامی در لوای احکام اسلامی و شرعیات ابتدای ترین حقوق مسلم ایرانیان را زیر پا له میکند و نادیده می گیرد. هر گونه اعتراض بر حق ایرانیان به ظلم و ستم  سران و گماشتگان ...

روزهای پایانی عمر جنایتکاران اسلامی در ایران / مراد شیخی

حدود چهار دهه است که نظامی اسلامی با رجوع به شرعیات و قوانین عقب مانده و ضد بشری اسلامی از هزار و چهار صد سال قبل اعراب مکه و مدینه تمامی حقوق مسلم و انسانی اکثریت مردم ایران را به ...

نقد حاکمیت اسلام گفتگوی فرامرز طاهری با پرویز ضرغامی و مراد شیخی

لینک اصلی به منبع خبر در سایت تلویزیون الوند 

روزه خواری در ماه رمضان آزاد است ـ مراد شیخی

نویسنده: مراد شیخی به شخصه به حقوق فردی  هر ایرانی که مایل است در ماه عربی رمضان ( اردیبهشت و خردا ماه) روزه بگیرد احترام قائل هستم. و در عین حال از افراد روزه دار نیز انتظار دارم که به حقوق ...