جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

مراد شیخی

مراد شیخی: ماهیت رژیم اسلامی جنایت و شکنجه است

نویسنده: مراد شیخی بدنبال افشای شکنجه شدن «اسماعیل بخشی» سخنگو و نماینده کارگران هفت تپه موجی از اعتراض های داخلی و جهانی بر علیه شکنجه گران اطلاعاتی رژیم داعشی صفت اسلامی به راه افتاد و در ادامه سران نظام اسلامی وادار ...

مراد شیخی: نوشیدن جام زهری دیگر و یا سقوط جمهوری اسلامی! آیا راه سومی هم وجود دارد؟

نویسنده: مراد شیخی آنچه که از شواهد و اسناد بر می آید این واقعیت که  جمهوری اسلامی بلحاظ اقتصادی و مادی در بحرانی بسیار شدید دست و پا میزنند و هر روز نیز بر دامنه بحران ها در حوزه های مختلف ...

برای براندازی جمهوری اسلامی و آزادی ایران بی تفاوت نباشیم، مسئولیت بپذیریم / مراد شیخی

حدودا چهار دهه است که جمهوری اسلامی در لوای احکام اسلامی و شرعیات ابتدای ترین حقوق مسلم ایرانیان را زیر پا له میکند و نادیده می گیرد. هر گونه اعتراض بر حق ایرانیان به ظلم و ستم  سران و گماشتگان ...

روزهای پایانی عمر جنایتکاران اسلامی در ایران / مراد شیخی

حدود چهار دهه است که نظامی اسلامی با رجوع به شرعیات و قوانین عقب مانده و ضد بشری اسلامی از هزار و چهار صد سال قبل اعراب مکه و مدینه تمامی حقوق مسلم و انسانی اکثریت مردم ایران را به ...