سه شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ماه محرم

عکس قمه زدن بر سر کودک ایرانی / جنایتی و توحشی علنی، و حماقت و بیشعوری خانواده

جمشید مرادی: قمه زدن بر سر کودکی که هیچگونه اختیاری از خود ندارد، بلحاظ قانونی و انسانی قابل پی گیری است و مجازات سنگینی هم دارد. این رفتار جنایتکارانه که معمولا از طرف پدر و مادر و خانواده کودک صورت ...

کارهای وحشیانه و عقب مانده ایرانیان نادان و اسلام زده و فریب خورده در ماه محرم / گور پدر امام حسین

کارهای وحشیانه و عقب مانده ایرانیان نادان و اسلام زده و فریب خورده در ماه محرم / گور پدر امام حسین عکس نشان دهنده اوج حماقت و عقب ماندگی و نادانی ایرانیان در ماه محرم است. گور پدر امام حسین. ...

عکس از حماقت ایرانی ها در ماه محرم حسین عربستانی و خانواده اش + شعر ایرج میرزا

بیچاره چه میکشی خودت را  دیگر نشود حسین زنده کشتند و بمرد و رفت و شد خاک خاکش عـلف و علف چرنده من هم گویم یزیـد بد کرد لعنت به یزید بدکنـــنده اما دگر این کتل متل چیست وین دسته خنـده آورنده تخم چه کسی بریده خواهی با ...

عکس واقعیت ماه محرم و عقب ماندگی و توحش ما ایرانیان عقب مانده فکری

یک نظر از دنیای مجازی: تمام بدبختی ما ایرانی ها از وجود جماعتی مفت خور سربار و انگل و عقب مانده بنام آخوند، و برپائی مراسم عقب ماندگی ماه محرم برای کشته شدگان شخصیت های کشورهای عربستان و اعراب دوران ...