جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ماه محرم

ماه محرم، ماه غلبه احساسات و خرافات بر منطق انسانی و ماه تبلیغ و ترویج خشونت و جنگ‌طلبی ا‌ست!

نویسنده: بهرام رحمانی  آغاز سخن مذاهب خرافی و سوگواری‌محور، به‌ویژه رواج بیش‌تری در میان تشیع دارد. ماه محرم ماه سیاه و تهدید و اندوه و رعب و وحشت برای کودکان است. این‌که به‌لحاظ تاریخی ایرانیان عزای محرم و عاشورا تاسوعا را انتخاب ...

عکس قمه زدن بر سر کودک ایرانی / جنایتی و توحشی علنی، و حماقت و بیشعوری خانواده

جمشید مرادی: قمه زدن بر سر کودکی که هیچگونه اختیاری از خود ندارد، بلحاظ قانونی و انسانی قابل پی گیری است و مجازات سنگینی هم دارد. این رفتار جنایتکارانه که معمولا از طرف پدر و مادر و خانواده کودک صورت ...

کارهای وحشیانه و عقب مانده ایرانیان نادان و اسلام زده و فریب خورده در ماه محرم / گور پدر امام حسین

کارهای وحشیانه و عقب مانده ایرانیان نادان و اسلام زده و فریب خورده در ماه محرم / گور پدر امام حسین عکس نشان دهنده اوج حماقت و عقب ماندگی و نادانی ایرانیان در ماه محرم است. گور پدر امام حسین. ...

عکس از حماقت ایرانی ها در ماه محرم حسین عربستانی و خانواده اش + شعر ایرج میرزا

بیچاره چه میکشی خودت را  دیگر نشود حسین زنده کشتند و بمرد و رفت و شد خاک خاکش عـلف و علف چرنده من هم گویم یزیـد بد کرد لعنت به یزید بدکنـــنده اما دگر این کتل متل چیست وین دسته خنـده آورنده تخم چه کسی بریده خواهی با ...