چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

فریده آرمان

فریده آرمان، شعلۀ خاموش‌نشدنی / حسن صالحی

   نویسنده: حسن صالحی   بعضی از انسانها به دنیا می آیند که ندایشان تا دوردستها شنیده شود. بعضی از آدمها مهارت عجیبی دارند که ناممکن ها را امکانپذیر کنند. بعضی از انسانها زمانی که ناامیدی بر همه جا سایه گسترده درهای ...

فیلم کامل، آنها که گفتند نه! مستندی از جنایات جمهوری اسلامی در دهه خونین شصت

 فیلم کامل، آنها که گفتند نه! مستندی از جنایات جمهوری اسلامی در دهه خونین شصت.