جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

علی صدارت

 مردم باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟ علی صدارت 

در تب رسیدن نرخ ارز، از حدود سه-چهار هزار تومان، در آن مدت بسیار کوتاه،  به حدود بیش از بیست هزار تومان، با هموطن عزیزی در ایران صحبتی داشتم. بازهم فقیرتر شدن مردم ایران، به قول شاعر، دلم را دوزخی سازد ...

برنامه های از علی صدارت ـ تبادل اندیشه، نظر و خبر و مصاحبه…

صدارت : تبادل اندیشه، نظر و خبر بخش۱- یادآوری اوضاع نیازمند جنبش ارزیابی برخی رویکردهای سیاسی در رابطه با جنبش مردم مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای علی صدارت صدارت :تحلیل اوضاع ایران و منطقه و نقش ما مردم

علی صدارت: برگزاری همه‌پرسی با استفاده از امکانات نظام ولایت فقیه

 علی صدارت راه منطقی و صلح‌آمیز برای نشان دادن محبوبیت و یا مغضوبیت نظام ولایت مطلقه فقیه، مراجعه به نظر مردم توسط همه‌پرسی و رفراندم است و این حق، در قوانین اساسی کشورها، از جمله ایران در نظر گرفته شده است. ...