سه شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

سیامک بهاری

مرتضوی بهانه است، کل رژیم نشانه است! سیامک بهاری

نویسنده: سیامک بهاری صدور ۲سال حکم زندان برای سعید مرتضوی یکی از شاخص‌ترین چماقداران جمهوری اسلامی در ارعاب و سرکوب جامعه، نه فقط شخص او و دستگاه خونریز قضائیه که کل ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را یک بار دیگر مقابل جامعه زخم خورده ...

مافیای تخت و تاج در عربستان سعودی ـ سیامک بهاری

نویسنده: سیامک بهاری رویدادهای اخیر در دستگاه رهبری عربستان، از آنچه اصلاحات حکومتی خوانده می‌شود تا عزل و نصب‌ها و بگیر و ببندها و غوغای رقابت‌های بی پایان در میان خاندان آل‌سعود با بیش از شش هزار "شاهزاده" که کل کشور ...

در باره استراتژی جدید آمریکا در افغانستان / سیامک بهاری

نویسنده:  سیامک بهاری وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان هر روز ابعاد گسترد‌ه‌تری می‌یابد. ناامنی چه در آنجا که قدرت دولتی هنوز باقی مانده است و چه مناطق تحت نفود‌ و تسلط نیروهای طالبان و داعش، فاجعه بار است. جنگ و آوارگی، آشکارا ...

سیامک بهاری: جنبش‌های اعتراضی در افغانستان

سیامک بهاری   تظاهرات خیابانی برای دادخواهی از سوی جنبش "رستاخیز تغییر" در برابر حکومت وحدت ملیدر جامعه و در رسانه‌‌ها و مدیای اجتماعی انعکاس وسیعی یافت. صف معترضین سوار بر اتومبیل و حمل پرچم افغانستان، با بوق زدن و سردادن شعارهایی، ...