چهارشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

روشنک آسترکی

عصاره‌های نظام اسلامی، از رسوایی جنسی تا فساد اقتصادی…

عصاره‌های نظام؛ از رسوایی جنسی تا فساد اقتصادی  به دلیل آنکه اصولا در هر انتصاب و گزینشی در جمهوری اسلامی دو رُکن «رابطه» و «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» حرف نخست را می‌زنند در نتیجه این افراد که همگی عصاره‌های نظام ...