چهارشنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

حسن صالحی

فریده آرمان، شعلۀ خاموش‌نشدنی / حسن صالحی

   نویسنده: حسن صالحی   بعضی از انسانها به دنیا می آیند که ندایشان تا دوردستها شنیده شود. بعضی از آدمها مهارت عجیبی دارند که ناممکن ها را امکانپذیر کنند. بعضی از انسانها زمانی که ناامیدی بر همه جا سایه گسترده درهای ...