شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

بسیجی

عکس: برای همین است که می گوئیم بسیجی های ساندیس خور!

  در عکس دلائل واقعی بسیجی های ساندیس خور مشخص است.   مرگ بر سپاهی و بسیجی و چماقداران و جنایتکاران رژیم اسلامی. بسیجی و سپاهی دشمنان ایران. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

فیلم آتش به اختیار های جنایتکاران خامنه ای قاتل در سال ۸۸

https://www.youtube.com/watch?v=-YAumQATenE