شنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ایرانیان اسلام زده و خرافاتی و عقب مانده

آخوند دروغگوی منبری: خروسه نمیگه قوقولی قوقو، خروسه می گه اذکرالله یا غافلین ( حدیث از امام صادق)

دیدگاه یک ایرانی: آخوند عقب مانده و مغز فسیل شده، دزدیست که روز روشن و در بالای منبر از جیب پا منبری های نادان و اسلام زده می دزد و لذت دنیا را میبرد. تمام مشکلات فرهنگی و اقتصادی و ...

آخوند دروغگوی شیاد: امام علی در زمان تولد قرآن خواند!!! و نادان های که گوش میکنند!!!

دیدگاه یک ایرانی: آخوند عقب مانده و مغز فسیل شده، دزدیست که روز روشن و در بالای منبر از جیب پا منبری های نادان و اسلام زده می دزد و لذت دنیا را میبرد. تمام مشکلات فرهنگی و اقتصادی و ...

فرازهایی از حلیه المتقین در باب جماع و زفاف ـ ( قابل توجه ایرانیان نخوانده و اسلام زده)

فصل چهارم در بیان آداب زفاف و مجامعت زندیق ـ بدان که زفاف کردن در وقتى که ماه در برج عقرب باشد یا تحت الشعاع باشد مکروه است و جماع کردن در فرج زن در وقتى که حایض باشد یا با خون ...

کارهای وحشیانه و عقب مانده ایرانیان نادان و اسلام زده و فریب خورده در ماه محرم / گور پدر امام حسین

کارهای وحشیانه و عقب مانده ایرانیان نادان و اسلام زده و فریب خورده در ماه محرم / گور پدر امام حسین عکس نشان دهنده اوج حماقت و عقب ماندگی و نادانی ایرانیان در ماه محرم است. گور پدر امام حسین. ...