شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

اعدام زنان

ایران رتبه ۱۴۲ شکاف جنسیتی در میان ۱۴۹ کشور جهان / مرگ بر رژیم داعشی صفت اسلامی در ایران

گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. این گزارش، پیشرفت ۱۴۹ کشور را در زمینه برابری جنسیتی بر اساس چهار شاخص اساسی بررسی کرده است. ایران رتبه ۱۴۲ در این فهرست است. به گزارش رادیو زمانه، ...

اولین زن اعدامی در ایران !!!