شنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

پناهندگان

علیرضا فرازمند مربی و قهرمان سابق کشتی: ورزشکاران ایرانی هیچگونه دشمنی با اسرائیل ندارند، و ورزش سیاسی محکوم است

ویژه سایت پناهندگان ایرانی: پناهندگان ایرانی: تا قبل از سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت و برقراری جمهوری اسلامی، کشور و مردم ایران در هیچ دوره از تاریخ چندین هزار ساله خود با یهودیان هیچگونه مشکل فرهنگی و ایدئولوژی و سیاسی ...

«مجید داداشی» از قهرمانان کشتی ایران به آلمان

پناهندگان ایرانی: مدتی است که مجید داداشی از قهرمانان سابق در رده نوجوانان و جوانان کشور در کشور آلمان اعلام پناهندگی کرده است. دادادشی به دلیل ترس از دستگیری و زندان و شکنجه نیروهای سرکوبگر و داعشی صفت جمهوری اسلامی ناچار ...

پناهندگی قهرمان کشور و مربی تیم های ملی ورزش کشتی ایران به هلند

ویژه سایت پناهندگان ایرانی: در روزهای گذشته علیرضا فرازمند قهرمان و مربی سابق تیم های ملی جوانان ایران با تماس با مدیر سایت پناهندگان ایرانی از خبر پناهندگی اش به کشور هلند خبر داد. مدیریت سایت پناهندگان ایرانی گفتگوی با این ...

عکس: شلاق و شکنجه وحشیانه حکم اسلامی بر بدن جوان ایرانی بدلیل نوشیدن مشروب

عکس فوق مربوط به «سامان رفیعی» جوان پناهجوی ایرانی در کشور دانمارک است. مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی این جوان ۱۹ ساله ایرانی را بدلیل خوردن مشروب دستگیر کرده، و در تحت شدید ترین توهین و فحاشی و کتک کاری به زندان میبرند. و ...