شنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ادیان

داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است (قابل توجه ایرانیان نادان و فریب خورده آخوندهای مفت خور)

همنشین بهار: داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است این عکس نهایت توحش و حماقت و بیشعوری و جنایتکار بدون این مرد ایرانی نادان و جهل و اسلام زده را نشان میدهد. این افراد مایع ننگ و ذلت و ...

ماه محرم، ماه غلبه احساسات و خرافات بر منطق انسانی و ماه تبلیغ و ترویج خشونت و جنگ‌طلبی ا‌ست!

نویسنده: بهرام رحمانی  آغاز سخن مذاهب خرافی و سوگواری‌محور، به‌ویژه رواج بیش‌تری در میان تشیع دارد. ماه محرم ماه سیاه و تهدید و اندوه و رعب و وحشت برای کودکان است. این‌که به‌لحاظ تاریخی ایرانیان عزای محرم و عاشورا تاسوعا را انتخاب ...

داستان عاشورا آلوده به خرافه و افسانه است، همنشین بهار (قابل توجه ایرانیان نادان)

داستان عاشورا با خرافه و افسانه آلوده شده‌، اما هنوز در متن زندگى مردم و در عمق باورهاى آنان جریان دارد. چرا؟ چرا هنوز اشتیاق مردم این مرز و بوم به برگزاری اینگونه آئین‌ها پابرجاست؟ پیش از ورود به بحث، ...

عکس قمه زدن بر سر کودک ایرانی / جنایتی و توحشی علنی، و حماقت و بیشعوری خانواده

جمشید مرادی: قمه زدن بر سر کودکی که هیچگونه اختیاری از خود ندارد، بلحاظ قانونی و انسانی قابل پی گیری است و مجازات سنگینی هم دارد. این رفتار جنایتکارانه که معمولا از طرف پدر و مادر و خانواده کودک صورت ...