شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ادیان

فیلم، صمد آقا: روایتی از ظهور امام زمان از چاه جمکران

تنها عده ای از اجمق های ایرانی مسئله امام زمان در چاه جمکران را قبول دارند.

محمد پیامبر مسلمانان: بیشترین جهنمیان از زنان هستند! (قابل توجه زنان مسلمان ایرانی)

یکبار پیامبر به مصلی میرفت که نماز عید فطر را بخواند، او از کنار زنی رد شد و گفت «ای زنان! صدقه بدهید، (این صدقه به او میرسید زیرا او نایب السلطنه خدا روی زمین به شمار میرفت و پول را ...

دعوای آخوند در جلسه رسمی! ببینید که چه لجن های در ایران حکومت میکنند..! مرگ بر آخوند

تاسف آخوند داعشی صفت (محمد جعفر منتظری) دادستان ایران از قطع نکردن دست سارقان / مرگ بر آخوند

آخوند خوب آخوند مُرده است.  اعراب و فرهنگ اسلامی، دو مرتبه به ایران حمله نظامی و فرهنگی کردند… اولین تاریخ مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل که ایران به تصرف سپاه اسلام در آمد… و دومین دفعه نیز در سال ۱۳۵۷ ...