چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

vmdsd

آلمان، مراسم در بزرگداشت به خاک افتادگان قتل عام دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی، فرانکفورت، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷

در بزرگداشت به خاک افتادگان قتل عام دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی، فرانکفورت، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷ سخنرانی سرکوب سیاسی و جامعه، فلیسیتاس ترویه یادمانه، آگاهی و مبارزه طبقاتی -اجتماعی، همایون ایوانی گزارشی از هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، مژده ...