پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

گماشتگان جمهوری اسلامی

معرفی میکنم: پروفسور سمیعی پزشک مخصوص جلاد حاکم بزرگ هاشمی شاهرودی عراقی

معرفی میکنم: پروفسور سمیعی پزشک مخصوص جلاد حاکم بزرگ هاشمی شاهرودی عراقی بهزاد محمدی (با کمی ادیت): پزشک بی شرفی که قاتل هزاران جوان بیگناه و ستمدیده مملکت رو معالجه میکنه ،خودش نیز شریک جرم اون فرد به حساب میاد. در ...