جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

کمیته حمایت از خیزش مردم و مبارزات کارگران ایران (هلند)

گزارش آکسیون مقابل دادگاه بین المللی لاهه (دن هاخ) + فیلم

روز شنبه سوم ماه فوریه ۲۰۱۷ تعدادی از اعضای کمیته دفاع از خیزش مردم و مبارزات کارگران در ایران – هلند.  طبق قرار قبلی در محل حاضر شدند و با باز کردن پلاکارت‌ها و سر دادن شعار و به طور سمبلیک ...

فریاد رسای، زندانیان سیاسی و کارگران زندانی باشیم!

در پی خیزش سراسری و باشکوهی که در ایران درخشید و در میان مردم آزادیخواه و مترقی جهان بازتابی امید بخش یافت، افزون بر دو هزار تن از زنان و مردان آزاده و به پا خاسته، دستگیر و به شکنجه ...