جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

کارخانه روغن جهان

اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان (بیش از ۵۰ سال فعالیت) دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه

کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان: حق و حقوق پرداخت نشود، تولید نمی‌کنیم کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان از هفته گذشته تابه امروز دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دراعتصاب بسر می برند. برپایه گزارشی که۱۰بهمن رسانه ای ...