دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

پونه رازی

یک اتفاق واقعی از یک دختر ایرانی: وقتی شنید ایران را ترک کردم، گفت، چه بهتر یک انگل در جامعه کمتر…

واقعیتی از زندگی پونه رازی: وقتی شنید ایران را ترک کردم. گفت؛ چه بهتر یک انگل در جامعه کمتر مدت کوتاهی کارمند فرودگاه خمینی بودم. کوتاه چون بیرونم کردن البته پرتم کردن بیرون.  داستان از این قرار بود که من در یک دفتر ...