دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

پلنوم

اطلاعیه پایانی پلنوم ۵۱ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری

پلنوم ۵۱ کمیته مرکزی حزب در روزهای ۴، ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۲۲ تا ۲۴ مه ۲۰۲۰) با حضور کلیه ۶۱ عضو کمیته مرکزی، ۴۰ نفر از مشاورین کمیته مرکزی و کادرها، تعدادی از اعضای سازمان جوانان کمونیست و ...