دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

هلال شیعه

“هلال شیعی” زیر پای معترضان عراقی / منصور امان

نویسنده: منصور امان با ادامه اعتراضات توده ای در عراق، رژیم ولایت فقیه در تهران پس از یک ژست کوتاه خویشتنداری و بی اهمیت شماری خیزشهای عراق، احتیاط سیاسی اولیه اش را کنار گذاشته و برآشُفته و خشم آلود به مُعترضان ...