پنج شنبه, ۱۶ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

نگار نادری

نگار نادری : نه به برگزاری محرم در ایران در شرایط بحرانی کرونا

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. در ایران، به غیر از آخوند ها که بیماران روانی اند، هیچ کس دیگری از آزادی های شخصی و اجتماعی برخوردار نیست. قوانین ...

نگار نادری: اسلام دینی خشونت طلب و ضد زن است

نگار نادری من به عنوان یک زن مسلمان و از یک خانواده ای که دین اسلام توسط اجدادشان و بدون کمترین مطالعه به ارث رسیده بود مورد بدترین توهین های ممکن و نابرابری و بی حقوقی قرار داشتم. خاطرات دوران کودکی ...