چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

نه به دین عقب مانده اسلام

نتایج تحقیق مستند: تنها ۴٠ درصد ایرانیان خود را مسلمان می‌دانند

عمار ملکی پژوهشگر و استاد دانشگاه تیلبورگ هلند و مدیر بنیاد تحقیق و تحلیل رفتارهای ایرانیان در این دانشگاه گزارشی دربارۀ نتایج یک تحقیق در خصوص رفتار و گرایش های مذهبی مردم ایران منتشر کرده که با همکاری دانشگاه تیلبورگ ...

ایمان سلیمانی امیری: فیلم، «برهنه کردن کشته شدگان»، سنت نبوی و اسلامی که دامن‌گیر حسین بن علی شد

مناظره “من زئوس هستم” و “سید عقیل هاشمی” با موضوع “اثبات یا عدم خدا” و نقد کلیپ های زئوس در مورد خدا

تمام بدبختی ایرانیان از باور به دروغگوئی های آخوند ها و پرستش شخصیت های کشورهای اسلامی از کشورهای عربیست. مردمان کشوری که آخوند و مُردگان را بپرستند، هرگز شاهد یک زندگی خوب و انسانی نخواهند بود. هر چه هست ...

شق القمر – معجزه ی پیامبر ـ (قابل توجه ایرانیان اسلام زده و فریب خورده و مُرده پرست مُرده های اعراب!)

عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی و فقر و مصیبت در ایران از وجود جماعتی مفتخور و انگل و سربار بنام آخوند و جمهوری اسلامی است. آخوند ها با پیروی از قوانینی عربی اسلامی دشمن پیشرفت کشور ایران هستند. ...