شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

نرگس محمدی

روایت زندانی سیاسی «نرگس محمدی» از ‘شکنجه سفید’ زندانیان زن

"بازپرس اتهامات را خواند... فکر می‌کنم ۱۸ الی ۲۰ اتهام نوشته شده بود... در حین خواندن برگه مدام به اعدام تهدید می شدم... انگار می‌خواستند با دندان تکه تکه‌ام کنند... می‌دانستم هیچ‌کس نیست که به دادم برسد. می گفتند خواهرانم ...