سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

نئولیبرالیسم

حمید تقوای: نئولیبرالیسم و “مارکسیسم” خط امامی

نویسنده: حمید تقوای  ١۶ آذر امسال اساسا چپ و در کلیت خود ادامه خیزش توفنده آبانماه بود ولی شعار علیه نئولیبرالیسم و علیه پهلوی و مجاهد بحث بر انگیخت. حساب این شعارها را از مضمون چپ رادیکال دانشگاه باید جدا کرد. ...

نئولیبرالیسم و خصوصی سازیها ـ سحر صبا

نویسنده: سحر صبا  تعریفی که نظریه پردازان نئولیبرالیسم در نظام سرمایه داری در رابطه با بازار آزاد دارند این است: که می تواند منابع را به طور کارآمد اختصاص دهد و دیگر نیازی به مداخلۀ دولت در اقتصاد نیست.  سرمایه داران طرفدار ...