پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

م شکیب

خودفروشان ……. (در ارتباط با پروفسور خودفروش سمیعی)

نمی دانم اولین بار کی بود که گفت «هر کسی رو میشه خرید، فقط قیمت آدمها فرق می کند». این تز همه ی خود فروشان جهان است . دنیا هم پر است از خود فروش... قضیه پیچیده ای نیست. قضیه رابرت ...