دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

مینا احدی

مینا احدی: خطاب به دوستانی که نقش نهی از منکر را بازی میکنند!

به آقای سیاوش دانشور و دوستانی که مشغول نهی از منکر هستند، بگویید: در ایران در رجایی شهر ١٠٠٠ نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند، و از من خواسته اند به دنیا خبر دهم که اوضاع در زندان رجایی شهر ...

در دفاع از جان و زندگی رامین حسین پناهی به میدان بیایید! پیام مینا احدی

رامین حسین پناهی در دفاع از جان و زندگی رامین حسین پناهی به میدان بیایید! پیام مینا احدی

مینا احدی: وزارت امور خارجه آلمان و نماینده وزارت دادگستری به سوالات در مورد سفر و فرار شاهرودی پاسخ دادند!

وزارت امور خارجه و دادگستری از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند!  شاهرودی در تاریخ ٢٠ دسامبر برای یک ماه ویزا دریافت میکند ، وزارت امور خارجه به سوالات نمایندگان پارلمان و معترضین که آیا از این اجازه سفر خبرداشته و ...