دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

منصور امان

“هلال شیعی” زیر پای معترضان عراقی / منصور امان

نویسنده: منصور امان با ادامه اعتراضات توده ای در عراق، رژیم ولایت فقیه در تهران پس از یک ژست کوتاه خویشتنداری و بی اهمیت شماری خیزشهای عراق، احتیاط سیاسی اولیه اش را کنار گذاشته و برآشُفته و خشم آلود به مُعترضان ...

واقعیت نفرت انگیزی که در سُخنان خونسردانه روحانی خودنمایی می کند + فیلم

ایران پرس ـ منصور امان اگرچه حاکمان ج.ا به دادن وعده دُروغ شُهره هستند، اما دستکم در عمل به این وعده که کوچک شدن "سُفره مردُم" را بی اهمیت می شمارند، سرسختانه به عهد خویش وفادار مانده اند. جدیدترین سند کوشش ...

پرچم داعش در دست خامنه ای و جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضین و مخالفین در ایران

منصور امان خلافت شام واریز می کند، خلافت ایران به حساب می ریزد همچون اُلگوی سوریه و عراق، حاکمان جمهوری اسلامی در ایران نیز داعش را به خدمت اجرای نقشه های خویش گرفته اند. ماشین سرکوب "حُکومت اسلامی" پرچم "دولت اسلامی" (داعش) ...

منصور امان: تبدیل “اُستان زرخیز” به زمین سوخته و بی مردم

نزدیک به پنج میلیون خوزستانی با فاجعه ای زیست مُحیطی دست به گریبان شده اند که بی واسطه از سوی رژیم جمهوری اسلامی بر سر آنها نازل شده است. در این واقعیت نه اطوارهای چاره نمای پایوران حکومتی و نه ...