جمعه, ۴ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

مصطفی تاج‌زاده اصلاح طلب اسلامی

وقتی آقای تاجزاده خود و اصلاح طلبان حکومتی را لو می دهد و این لنین زده مادون…

نویسنده: فرج سرکوهی نویسنده متن را می نویسد تا پیام های مشخصی را به مخاطب منتقل کند اما زبان و متن منفعل نیستند. متن نیز نویسنده را می نویسد و پس ِذهنیت و نانوشته های او را لو می دهد. تحلیل ...