شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

مسعود نقره کار

در شناختِ “مزدورانِ نَرم” / مسعود نقره کار

مسعود نقره کار مزدوران نرم در راستای تلقین پذیرترکردن مخاطب ها، تاثیر‌گذاری وجهت دادنِ افکار و رفتار آنان درنحوه تصمیم‌گیری ها و انتخاب کردن ‌ها، فرایند ارزش گذاری ها، هویت بافی ها و حافظه سازی ها و ایجاد الگوهای فکری و ...

مسعود نقره کار: در معنای نوعی از” اصلاح طلبی”: به جنایتکارتر رای ندهید، به جنایتکار رای بدهید

مسعود نقره کار اصلاح طلبی ایرانی- اسلامی یعنی کارخانۀ تولیدِ " نقطه عطف تاریخی". این نوع اصلاح طلبی در طی ۳۸ سال گذشته حداقل هر چهارسال یکبارشامورتی بازانه یک " نقطه عطف تاریخی" تولید و به بازار عرضه کرده است. به ...