چهارشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

مسعود فروزنده

گفتار رضا شهابی و همراهان اش در نشست هامبورگ در تاریخ ۱۸-۰۶-۲۰۱۸ / مسعود فروزنده

نویسنده : مسعود فروزنده و ............................ تاملی بر یک دستاورد ِجنبش کارگری به واسطه سفر رضا شهابی- ویسی-رضوی و دو نکته جنبی رضا شهابی کارگر محبوب و مقاوم، داوود رضوی-دیگر عضو سندیکای واحد- و لقمان ویسی –از اعضای کانون صنفی معلمان/مریوان - به دعوت ...