شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

مراد شیخی

مراد شیخی: آتش زدن پرچم اسرائیل و آمریکا، نمایش تروریسم و توحش

آتش زدن پرچم اسرائیل و آمریکا، نمایش تروریسم و توحش، خشونت طلبی و جنایت و جنگ طلبی است مراد شیخی *من به عنوان یک ایرانی از عملکرد جمهوری اسلامی و وابستگان و گماشتگانش  در نمایش وحشت آفرین آتش زدن پرچم کشورهای اسرائیل ...

مراد شیخی: توضیحی کوتاه بر، “بهشت بهترین بهانه برای جهنم کردن دنیا است”.

مراد شیخی تمام دلائل و زیربنای مشکلات زندگی مردم ایران و عقب ماندگی کشور ایران از دیگر کشورهای پیشرفته دنیا، از همین جمله و تاکید مهم صادق هدایت (نویسنده، داستان‌نویس، مترجم و روشنفکر ایرانی)، است. "بهشت بهترین بهانه برای جهنم کردن دنیا ...

کتاب کوچه شاملو: آمدیم و باز آمدیم / اردک بودیم غاز آمدیم

برگردان شعر از مراد شیخی آمدیم و باز آمدیم / اردک بودیم غاز آمدیم / از راه شیراز آمدیم / با عشوه و ناز آمدیم/ آمدیم ما سیستان / سیستان و گاب هاشون... ‏مراد شیخی: در “کتاب کوچه” حرف آ ( ۲) ( ...

مراد شیخی: مضحکه انتخابات در رژیم جنایتکاران اسلامی و حق انتخاب از میان یکی جنایتکاران شروع شد

مراد شیخی واقعیت تاسف بار و تلخ زندگی مردم  در  حاکمیت سرکوبگر جمهوری اسلامی در ایران این است که  اکثریت ایرانیان  غیر خودی هستند، و  غیر خودی ها در سیستم سرکوبگر اسلامی عملاُ هیچگونه تاثیر و نقشی در تصمیم گیری های ...

مراد شیخی: چرا بریده های سیاسی و فریز شده های مغزی در خارج کشور از آخوند حمایت میکنند؟

آخوند، نماد و سمبل و باور به عقب ماندگی اسلامی و دشمن قسم خورده آزادی های اجتماعی و حقوق انساندوستی و بشر است.  آخوند ها با هرگونه پیشرفت فرهنگی و انسانی در یک جامعه آزاد مخالفند و با رجوع به آیات ...