چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مخابرات روستایی

تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی چند استان (١٠ استان) نسبت به تبعیض در دستمزد مقابل مجلس

صبح یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۹، تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی که از چند استان به تهران آمده بودند، نسبت به رفع تبعیض دستمزد، در مقابل مجلس برگزار شد. به گزارش ایران کارگر، قربان‌زاده، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات ...