پنج شنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

محمد رهبر

روزی که می‌ترسیدیم و آرزویش را داشتیم رسید

محمد رهبر - سایت زیتون ما کجا ایستاده‌ایم، در آغاز چهلمین سال انقلاب. سی‌ سال از جنگ می‌گذرد و بیست‌ سال از دوم خرداد سال ۷۶، همه چیز تغییر کرده و هیچ چیز عوض نشده است. تمام چهل سال گذشته را در ...