جمعه, ۲۷ مرداد , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

محمد رضا شاه پهلوی

گزیده گفت و گوها در باره محمدرضا شاه، از عباس میلانی تا اردشیر زاهدی و شخصیت های دیگر…

کسانی هم معتقد هستند که حمایت بی دریغ و پشت پرده مالی و غیره شاه و مخصوصا همسرش فرح از آخوند ها باعث نفوذ بیشتر اجتماعی جماعت روحانیت در میان مردم ساده دل و عوام شد و در نهایت ...

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی ـ از کاشانی تا خمینی و سرنگونی شاه..!

بوسه محمد رضا شاه بر گونه آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی به همراه شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ.