چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

مجتبی واحدی

جمهوری فریب کار، جمهورِ فریب خواه / مجتبی واحدی

هر روز که از‌ عمر جمهوری اسلامی می گذرد اتکای نظام به عنصر فریب آشکار تر می شود در عین‌حال با گذشت حدود چهار دهه از استقرار نظام ولایت فقیه نه تنها حساسیت ها نسبت به فریب کاری های شرم ...