دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

مادران داغدیده

بیانیه جمعی از مادران داغدیده و فعالین سیاسی در حمایت از اعتراضات دی ماه و محکومیت جنایتکاران جمهوری اسلامی

متن کامل بیانیه: مردم ایران با خیزش در دیماه ۹۶ نشان دادند که کارد به استخوانشان رسیده است . طی چهل سال فرصتهای گوناگونی به حکومت دادند .اما حکومت در پاسخ به اعتماد و صداقت مردم چه کرد؟ نخست آنکه در دهه ...