سه شنبه, ۱۷ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

قرآن

جلال ایجادی، (جامعه شناس دانشگاه پاریس): قرآن و شیعه گری، ویرانگر عقل

یکی از نیازهای اساسی ما نقد علمی قدسیت است زیرا جامعه ما دستخوش ازخودبیگانگی بوده و دارای نخبگانی است که دین زدگی و محافظه کاری آنها را فلج ساخته است. رشد سکولاریسم و خردگرایی و مدرنیته فکری فلسفی با نقد ...

تفسیر قرآن از حدیث و روایت – من زئوس هستم ـ (۱۳ دقیقه)

آیا قرآن یک کتاب ضد ایرانی است؟ گفتگو با روشنفکران ایرانی

قوم لوط و عاد، (داستان لواط مردم) – من زئوس هستم (فیلم، ده دقیقه)