چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

قرآن

تفسیر قرآن از حدیث و روایت – من زئوس هستم ـ (۱۳ دقیقه)

آیا قرآن یک کتاب ضد ایرانی است؟ گفتگو با روشنفکران ایرانی

قوم لوط و عاد، (داستان لواط مردم) – من زئوس هستم (فیلم، ده دقیقه)

فیلم: دستاوردهای معراج پیامبر اسلام ـ (ولایت علی – فاطمه)

تنها معجزه محمد فریب ابوبکر و بدست آوردن کودک او بنام عایشه برای سکس و تجاوز جنسی به اوست! محمد، یه آدم شیاد و دروغگو و حقه باز و شعبده باز و ریاکار و جنایتکار بود، و در دین محمد ...