چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیروز نجومی

فیروز نجومی: رنسانس، نبرد روشنایی با تاریکی!

نویسنده: فیروز نجومی  “روحانیت” برهبری ولی فقیه از بدو صعودش بر منبر قدرت، پیوسته متهم گردیده است که نسخه ای تقلبی از “اسلام” را ارائه داده است، نسخه ای که با اسلام اصیل تفاوت بسیار دارد. که حکومت آخوندی کوچکترین شباهتی ...

فیروز نجومی: ویروس شریعت است بلای جان ملت!

نویسنده: فیروز نجومی  تنها آنهاییکه رشته ها ی علائق و احساسات خود را از دین حاکم بر جامعه نبریده اند، حقیقت را بر نتابیده و نسبت به نفی و نقد دین دچار غیرت و تعصب میشوند، از نگریستن در چهره اسلام، ...