شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فرار آخوند ها

دویدن و فرار دسته جمعی آخوندهای وابستە بە ایران در شهر بابل عراق از ترس معترضین عراقی

فرار آخوندهای وابستە بە ایران در شهر بابل عراق! ساعاتی پیش معترضان عراقی در شهر بابل به منطقه ای از این شهر حمله کردند و آخوندهایی که در اون منطقه بودند از ترس پا به فرار گذاشتند.