پنج شنبه, ۶ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

فراخوان

فراخوان آزادیخواهان فرانسه: دعوت به تظاهرات اعتراضی جمعه ۱۹ مه در پاریس / کارزار تحریم “انتخابات”

دعوت به تظاهرات اعتراضی جمعه ۱۹ مه در پاریس آزادیخواهان؛ در اعتراض به ۳۸ سال تبعیض جنسی و سرکوب ملّی و عدم برابری حقوق شهروندان، در اعتراض به ۳۸ سال عدم وجود آزادی های سیاسیءاجتماعی و منع انجمن ها، سندیکاها و احزاب مستقل، در ...

فراخوان: هم آوا و همگام؛ “نه” به نمایش “انتخابات” رژیم جمهوری اسلامی!

فراخوان: هم آوا و همگام؛ “نه” به نمایش “انتخابات” رژیم جمهوری اسلامی! ایرانیان آزادی خواه! ما کنشگران سیاسی باورمند به آزادی و برپایی مردمسالاری در ایران، همراه با بسیاری از دیگر هم میهنان، شما را به همگامی برای بایکوت نمایش “انتخابات” رژیم “جمهوری” اسلامی ...