چهارشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

علی نصیریان

شرکت در مهمانی حکومت سانسور، استثمار، ده‌ها هزار اعدام، ترور، تجاوز و غارت چه پیامی دارد؟! بهرام رحمانی

نویسنده: بهرام رحمانی  هنر مردمی، درد، رنج و غم و شادی و سایر مطالبات مردمی را تعریف و توصیف می‌کند. این هنر نه با قدرت، بلکه بر علیه قدرت و حاکمیت است. به عبارت دیگر نویسنده، هنرمند و آثار آن‌ها هنگامی ...