جمعه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

علی صدارت

برنامه های از علی صدارت ـ تبادل اندیشه، نظر و خبر و مصاحبه…

صدارت : تبادل اندیشه، نظر و خبر بخش۱- یادآوری اوضاع نیازمند جنبش ارزیابی برخی رویکردهای سیاسی در رابطه با جنبش مردم مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای علی صدارت صدارت :تحلیل اوضاع ایران و منطقه و نقش ما مردم

علی صدارت: برگزاری همه‌پرسی با استفاده از امکانات نظام ولایت فقیه

 علی صدارت راه منطقی و صلح‌آمیز برای نشان دادن محبوبیت و یا مغضوبیت نظام ولایت مطلقه فقیه، مراجعه به نظر مردم توسط همه‌پرسی و رفراندم است و این حق، در قوانین اساسی کشورها، از جمله ایران در نظر گرفته شده است. ...