سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

علی جلاد محمد

علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را!

علی ای همای وحشت تو چه آفتی خدا را که به نیزه ها کشیدی سر و گردن جدا را؟ به خدا که در دو عالم اثر از بشر نماند چو علی بریده باشد رگِ گردن بقا را! به جز از علی که هفتصد سرِ بیگناهِ ...