دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

عباس خرسندی

راز تورم تک رقمی و بی عقل بودن منتقدان از دید رئیس جمهور دروغگوی کشور ـ/ عباس خرسندی

نویسنده: عباس خرسندی ( کارشناس ارشد اقتصاد و جامعه شناسی ) عباس خرسندی در چند روز اخیر روحانی مجددا در بوق تبلیغات مهار تورم خود دمیده است. وی در حالی که رکود تورمی بر عرصه تولیدات کل کشور حاکم شده است بطرز ...

جمهوری اسلامی حکومت یا بیگانه ای متجاوز در ایران! عباس خرسندی

نویسنده: عباس خرسندی ( کارشناس ارشد اقتصاد و جامعه شناسی ) عباس خرسندی نقش دوگانه جمهوری اسلامی در قانون اساسی در تضاد با منافع ملی است. فارغ از اینکه جمهوری اسلامی در چه شرایطی و با توجه به چه ضرورتهایی بقدرت رسید، پرسش ...

عباس خرسندی: فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی

نویسنده: عباس خرسندی ( کارشناس ارشد اقتصاد و جامعه شناسی ) عباس خرسندی فارغ از جدلهای اسکولاستیک و مدرسی، باز نمای عینی و تجربی دو عرصه ایدئولوژیک و مدنی، اساس موجودیت و هویت آنها را در عرصه تاریخ جوامع بشری نشان میدهد. ...

جابجایی سیاسی یک گام تا گذار به دموکراسی / عباس خرسندی

نویسنده: عباس خرسندی ( کارشناس ارشد اقتصاد و جامعه شناسی ) عباس خرسندی شرایط برای گذار به دموکراسی بصورت غیرمستقیم و از درون نظام اقتدار گرای ولایت فقیه وجود ندارد. این شرایط هم مبین وضعیت سخت شدگی استبداد، هم نشانگر ناتوانی نخبگان ...