دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

شهاب بهرامی

شهاب بهرامی: بربریتی که عریان می شود

  نویسنده: شهاب بهرامی دیر گاهی است که از زمزمه های شورحالی، از قهقهه های مستانه فریدمن ها و شعبده بازان “وال استریت” از عربده های کف به دهان برآمده پایان تاریخی های فوکویامایی، از واژه های بی طراوت و پر طمطراق ...